ADWOKAT

Patrycja Haczykowska-WownyszPrawo rodzinne


Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie i w Lublinie świadczy pomoc w sprawach rodzinnych w zależności od potrzeba naszych Klientów :

  • §  porady prawne
  • § rozwody
  • § separacje
  • § rozdzielności majątkowe małżeńskie
  • § rozdzielności majątkowe małżeńskie z datą wsteczną
  • § alimenty
  • § władza rodzicielska
  • § kontakty z dziećmi
  • § ustalenie ojcostwa
  • § zaprzeczenie ojcostwa kontakty z dziećmi.

Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie i w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych. Jako adwokat od spraw rodzinnych specjalizuję się w sprawach rozwodowych oraz spraw z zakresu rozliczeń między byłymi małżonkami, w tym podziałach majątku dorobkowego.

Prowadzę także sprawy o rozdzielność majątkową małżeńską, w tym sprawy o rozdzielność majątkową małżeńską z datą wsteczną.

Sprawy rozwodowe z wyłącznej winy jednego małżonka otwierają drogę do uzyskania alimentów o na rzecz małżonka niewinnego. Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o alimenty na rzecz małoletnich dzieci oraz na rzecz małżonków.

Jako adwokat od spraw rodzinnych zajmuje się również sprawami o kontakty z dziećmi, sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej, ograniczenie /pozbawienie/ zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie oraz w Lublinie prowadzi również negocjacje przedsądowe. Jako adwokat - mediator prowadzę również negocjacje pomiędzy małżonkami , byłymi małżonkami w celu polubownego zakończenia sprawy o rozwód czy o podział majątku, które pozwalają zainteresowanym zaoszczędzić czas oraz środki finansowe.

Zobacz:: szczegóły o zakresie usług